Martin Reichard získal cenu Grantové agentury ČR

Letošní Ceny předsedy Grantové agentury České republiky znamenaly velký úspěch pro vědce z Akademie věd ČR. Z pěti laureátů mají čtyři své domovské působiště právě na jejích ústavech. Ocenění si 29. 9. 2022 převzali Filip Šroubek z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, Václav Veverka z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Petr Plecháč z Ústavu pro českou literaturu AV ČR a Martin Reichard z Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

Ceremoniál se odehrával v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí. Zahájila jej ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová, která zmínila závažné probíhající krize. „Pro jejich řešení potřebujeme spolupráci s vědci. Musíme se proto zaměřit na ještě větší provázanost základního výzkumu s aplikovaným,“ vyzdvihla zásadní význam transferu ve vědě.

„Díky podpoře Grantové agentury České republiky mohou kolegové na našich ústavech pracovat, protože bez této podpory by dlouhodobě – minimálně v experimentálních oborech – svou práci dělat nemohli,“ zhodnotila význam GA ČR pro vědu v proslovu předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Zároveň zdůraznila dobré vztahy Grantové agentury ČR a Akademie věd a ocenila korektní způsob výběru řešitelů.

Letošní ročník předávání cen byl pro loni jmenovaného předsedu Grantové agentury České republiky Petra Baldriana premiérou. Cenami odměnil vědce v pěti tradičních kategoriích.

Martin Reichard ocenění získal za svůj projekt Zdroje vnitropopulační heterogenity ve stárnutí. Projekt odhalil příčiny různé rychlosti stárnutí samců a samic africké ryby halančíka tyrkysového v přírodě i laboratoři a popsal, jak můžou podmínky prostředí, průběh embryonálního vývoje a rychlost růstu ovlivnit proces stárnutí. Pochopení zdrojů rozdílů v rychlosti stárnutí je důležité také pro řešení aktuálních otázek současné stárnoucí lidské populace.
Na medailonek o výzkumu Martina Reicharda se můžete podívat zde.
Cena předsedy GA ČR je pravidelně udělována od roku 2003 jako ocenění mimořádných výsledků dosažených při řešení grantových projektů ukončených v předchozím roce. Laureáti jsou vybíráni na doporučení několika stovek vědců, kteří hodnotí projekty financované GA ČR. Každý laureát obdrží v rámci ocenění finanční odměnu ve výši 100 000 Kč. Ceny jsou udělovány v pěti oblastech základního výzkumu: technické vědy; vědy o neživé přírodě; lékařské a biologické vědy; společenské a humanitní vědy a zemědělské a biologicko-enviromentální vědy.
Více informací zdezde.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email