Čeští a Japonští vědci spolupracují při popisu primátích parazitů

Mnoho primátích parazitů nelze rozlišit na základě životních stádií vyloučených v trusu (především vajíčka některých parazitů vypadají téměř identicky). Z toho důvodu pouze data získaná pomocí koproskopických metod (metody založené pouze na pozorování) nemohou poskytnout informace o přenosech, hostitelské specificitě či dopadu parazitárních infekcí na zdraví hostitele. V současné době se proto určování parazitů provádí pomocí molekulárních analýz tzn. sekvenováním jejich genů a genomů. Avšak finální taxonomické zařazení je stále komplikováno absencí referenčních sekvencí z již určených dospělců.

V roce 2019 byl proto zahájen dvouletý bilaterální projekt Mobility Plus v rámci spolupráce mezi Japan Society for the Promotion of Science a Akademií věd ČR. Klára Petrželková a její kolegové a studenti z Ústavu biologie obratlovců AV ČR (ÚBO AV ČR) se spolu s japonskými kolegy z Oita University a Kyoto University zaměřuje na znovuobnovení zájmu o morfologické popisy a taxonomii primátích parazitů u mladých parazitologů a následné propojení tradičních metod s moderními molekulárními metodami.

Součástí projektu jsou výměnné zahraniční stáže výzkumných pracovníků a studentů. V současných dnech tak tým Dr. Andrew MacIntoshe z Primate Reaserch Institute (PRI) Kyoto University navštíví ÚBO AV ČR a také Parazitologický ústav Biologického centra AV ČR. Během následujícího měsíce se zde tři vybraní japonští studenti seznámí s využitím molekulárních metod v paraziologii primátů.

ÚBO AV ČR spolupracuje s PRI Kyoto University již od roku 2003 (mj. společné publikace a vedení studentů) a proto bylo v rámci setkání diskutováno rovněž podepsání dohody o dlouhodobé spolupráci mezi těmito institucemi.

Dr. Andrew MacIntoshe z Primate Reaserch Institute (PRI) Kyoto University přednáší na PřF Masarykovy univerzity.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email