Vojtěch Brlík


Position: undergraduate
Research topics: bird migration, bird communities
Department: Research facility Brno
Phone:
Mobile: +420 723 551 844
E-mail: vojtech.brlikgmail.com

Twitter: @VojtechBrlik

Google Scholar: https://scholar.google.cz/citations?user=RYYs4K0AAAAJ&hl=cs&oi=ao

Bachelor thesis

A meta-analysis of the effects of geolocator application on passerine birds (supervisor P. Procházka).

Diploma thesis

Carry-over effects of the non-breeding ground quality to the subsequent phases of the annual cycle (supervisor P. Procházka).

Publications

2015

Brlík V., Koleček J.: Využití kompletních seznamů pozorovaných druhů při ornitologickém průzkumu malého území, Sylvia 51 (2015) 23-43.