Zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí o ZPZCHD pro druhy sýček obecný (Athene noctua) a strnad zahradní (Emberiza hortulana) (2015–2016)

Číslo projektu MGSII - 52
I. číslo G407
Období 1. 1. 2015 — 30. 4. 2016