Úspěch studentů v žákovské ornitologické konferenci a středoškolské odborné činnosti

V září v Praze proběhla 2. žákovská ornitologická konference, pořádaná Českou společností ornitologickou. Druhý ročník této akce se soustředil na studenty základních a středních škol. Konference se účastnil i Martin Greško z gymnázia Českolipská, jehož vedoucím je Michal Šulc (ÚBO AVČR) a Jakub Hrouda z gymnázia Brno-Řečkovice pod vedením Vojtěcha Brlíka, rovněž z ÚBO AVČR. Konference letos probíhala v komorním duchu bez diváků, pouze pro přednášející bez rizika kontaktu s onemocněním COVID-19. Přednáška Martina Greško nesla název „Variabilita vzhledu kukaččích vajec během hnízdní sezóny a její vliv na mimikry“, čemuž se dlouhodobě věnuje i jeho vedoucí Michal Šulc. Jakub Hrouda prezentoval výsledky své Středoškolské odborné činnosti (SOČ) týkající se významu narušovaného prostředí pod vedením vysokého napětí pro lokální druhovou diverzitu a početnost ptáků. Během let 2018 a 2019 studoval Jakub 29 lokalit v Jihomoravském kraji a zjišťoval počet druhů a jedinců ptáků pod elektrickým vedením a v okolním lese. Z výsledků práce vyplývá, že v prostředí pod elektrickým vedením se vyskytuje více ptačích druhů i více jedinců než v okolí. Jedním z důvodů, proč žije více ptáků pod elektrickým vedením, může být vetší dostupnost potravy. Dalším možným vysvětlením pak okrajový efekt, tedy jev, při kterém se na rozhraní dvou různých biotopů vyskytuje více živočichů než v jednotlivých biotopech, protože živočichové žijící na pomezí mohou využívat výhod obou prostředí. Některým druhům také mohou vyhovovat samotné konstrukce elektrických stožárů, které využívají ke stavbě hnízd, nebo k pozorování okolního prostředí. Pozitivní vliv sloupů elektrického vedení tentokrát na biodiverzitu zemědělské krajiny sledoval a popsal i ornitolog Martin Šálek, více zde: https://www.ivb.cz/…/sloupy-elektrickeho-napeti-pro…/.

Práce Jakuba Hroudy se umístila na druhém místě v celostátním kole SOČ a na 1. místě na Žákovské ornitologické konferenci, kde zaujala jak myšlenkou, tak zpracováním

Přednášejícím i vedoucím prací gratulujeme k zajímavým výsledkům a přejeme mnoho úspěchů při dalším ptačím bádání!

Více o konferenci zde.

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email