Úprava podkroví – Mohelský mlýn

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
v řízení o zadání zakázky malého rozsahu.
Zakázka na stavební práce „Úprava podkroví – Mohelský mlýn “

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.