Purchase of IT services for National Animal Genetic Bank

Purchase of IT services for National Animal Genetic Bank

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.