Program podpory perspektivních lidských zdrojů

Vyhlášení dalšího kola Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Více informací o Programu PPLZ lze získat na interních stránkách Akademie věd ČR.