Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení

Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení 81116-17-14 Dodávka tkáňového automatu na přípravu
parafinových preparátů