Nákup výrobníku ledové tříště II

Zadavatel v souladu s ustanovením $84 odstavce 1 bodu a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách rozhodl o tom, že zrušuje zadávací řízení
Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.