Nákup termokamery pro kontinuální monitoring

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup termokamery pro kontinuální monitoring

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.