Nákup mrazícího boxu

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup mrazícího boxu

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.