Nákup hlubokomrazících boxů

Výzva k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zák. č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách