IT Administrátor

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice IT Administrátor

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.