81116-17-26 Dodávka inverzního mikroskopu s digitálním snímacím zařízením

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku inverzního mikroskopu s digitálním snímacím zařízením