81116-17-04 Dodávka a montáž vnitřního vybavení budovy chovů pro detašované pracoviště Studenec

Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.