81116-17-02 /M Dodávka zařízení při přípravu destilované a deionizované vody

Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.