Reakce hostitelského druhu vůči modelu vejce kukačky obecné ve vztahu k variabilitě zbarvení jeho vajec (2000–2002)