Ichtyoparasitology Research Center (2005–2009)

Spoluřešitel Ing. Pavel Jurajda, Dr.
Číslo projektu LC522
I. číslo 132
Období 1. 1. 2005 — 31. 12. 2009