Changes of mosquito biodiversity - vectores of pathogenic agents in relationship with weather changeability (2008–2011)

Řešitel RNDr. Jiří Halouzka, Ph.D.
Číslo projektu 2B08003
I. číslo 489
Období 1. 1. 2008 — 31. 12. 2011