Stolen wilderness

Stolen wilderness je nová osvětová kampaň je zaměřena na informování veřejnosti o nelegálním obchodu s ohroženými druhy.
Více o projektu zde.