Ústav biologie obratlovců opět zabodoval v soutěži GAČR

Tři projekty ÚBO letos uspěly ve standardní soutěži GAČR. Tým Oldřicha Tomáška a Tomáše Albrechta se v prvním projektu s názvem Diverzita a fyziologické mechanizmy stárnutí v populaci volně žijícího pěvce v příštích třech letech zaměří na výzkum stárnutí u vlaštovky obecné. Cílem projektu bude pochopit rozdíly ve stárnutí mezi jedinci, pohlavími a různými reprodukčními znaky. Ambiciózním cílem bude rovněž snaha o nalezení biomarkerů tělesné kondice a stárnutí, a studium vlivu stárnutí na metabolismus. V druhém projektu s názvem Bariéra v mlze: Výměna ptačích společenstev ve středních nadmořských výškách Kamerunské hory se bude stejný řešitelský tým, ve spolupráci s kolegy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, věnovat rozšíření a početnosti ptáků v tropické Africe. Vzrušující výzkum bude probíhat na svazích Kamerunské hory, jež je díky strmému výškovému gradientu zasahujícímu od hladiny moře do výšky více než 4000 m unikátní přírodní laboratoří. Vědci se v tomto projektu zaměří zejména na střední elevaci, ve které se setkávají nížinná a horská ptačí společenstva. Cílem projektu bude odhalení klimatických, ekologických a fyziologických faktorů zamezujících šíření ptačích druhů mezi nížinným a horským typem lesa. Třetím úspěšným projektem je výzkum týmu Martina Reicharda s názvem Evoluce reprodukčního parazitismu peřovce kukaččího. Jelikož Martin Reichard letos získal i prestižní projekt EXPRO, bude výzkum na peřovcích probíhat právě v rámci tohoto pětiletého projektu o kterém jsme psali více zde a místo jeho standardního grantu bude financován další projekt v pořadí.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email