Program podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR

Upozorňuji na vyhlášení dalšího kola Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR (Program PPLZ).
Více informací o Programu PPLZ lze získat na interních stránkách Akademie věd ČR, kde jsou dostupné mj. též odpovědi na často kladené dotazy.
Prosím o dodání žádostí v písemné formě na sekretariát a elektronicky na ubo@ivb.cz do 15. dubna 2015.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email