Pozvánka na přednášku: Biodiverzita Afrického rohu

Přednáška Mirka Čapka proběhne v Centru kulturní antropologie MZM – pavilon Anthropos v Pisárkách, Pisárecká 5, Brno, ve čtvrtek 4. ledna 2024 v 16:30 hod.
A co se na přednášce dozvíte?
Africký roh představuje pro přírodovědce jednu z nejvíce fascinujících a biologicky nejrozmanitějších oblastí kontinentu, jakož i celé Afrotropické oblasti. Po první části přednášky zaměřené na diverzitu obratlovců Etiopské vysočiny, patřící mezi nejdrsnější oblasti Afriky, se v druhé části přesuneme do Velké příkopové propadliny, která rozděluje tento rozsáhlý horský masiv a zároveň je jednou z geologicky nejaktivnějších míst naší planety. Mocné tektonické síly zde trhají africký kontinent vedví. V různých prostředích se zde vyskytuje unikátní flóra a fauna. Podíváme se do severní části pohoří Bale a do několika míst Velké příkopové propadliny, např. do lokality Wondo Genet, do oblastí kolem jezer Awasa, Langano a Ziway aj. Autorovy originální snímky představí řadu druhů obratlovců, především ptáků a savců, včetně jedinečných endemitů, ale i druhů s většími areály rozšíření a také některé palearktické mezikontinentální migranty zimující v Africe.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email