Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR

AV ČR vyhlašuje další kolo Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR (Program PPLZ).
Více informací o Programu PPLZ na www.avcr.cz
Prosím o dodání žádostí v písemné formě na sekretariát a elektronicky na ubo@ivb.cz do 18.9.2015.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email