Letos poprvé letní dětský tábor na Ústavu biologie obratlovců AV ČR

Ústav biologie obratlovců AV ČR (ÚBO) organizoval (letos vůbec poprvé) letní tábor pro děti vědeckých pracovníků. Pobytový tábor probíhal od 14.–19. srpna 2022 na terénní stanici Mohelský mlýn. Motivací uspořádat tuto akci bylo získání prestižního ocenění „HR Excellence in Research Award“, které náš ústav obdržel v únoru 2022. V rámci ocenění jsme se zavázali podporovat skloubení rodičovské péče a vědecké práce. Tábor jsme tedy naplánovali tak, aby se termínově překrýval s největší konferencí v oblasti evoluční biologie – Evropské společnosti pro evoluční biologii – ESEB 2022. Konference, která je organizována jednou za dva roky, letos probíhala v Praze. Spousta kolegů se na konferenci chystala a možnost umístit v té době své děti na tábor jim velmi pomohla,“ vysvětluje vedoucí PR oddělení a zároveň hlavní vedoucí tábora Alena Fornůsková.

Tábora s názvem „Zlatá horečka na řece Klondike“ se zúčastnilo 18 dětí ve věku 5-14 let. Díky umístění terénní stanice v malebném údolí řeky Jihlavy v blízkosti unikátní hadcové stepi se naskytlo i mnoho možností k pozorování zajímavých zvířat. Do programu tábora se zapojili i kolegové z týmu Pavla Jurajdy, kteří dětem ukázali ryby, které v řece Jihlavě žijí. Radim Blažek a Alena Fornůsková ukázali dětem další obratlovce: plazy a drobné hlodavce, hmyzožravce a netopýry, kteří se v okolí stanice vyskytují. „Bylo znát, že se tábora účastní děti biologů a nadšení z pozorování zvířat bylo obrovské,“ se smíchem dodává Radim Blažek a pokračuje „několikrát jsme kvůli nadšení dětí a jejich odhodlání museli opakovat výpravu za raky. Ty se nám nakonec živé nepodařilo objevit, pouze jejich pozůstatky až dál po proudu řeky. Řeka v blízkosti mlýna byla ještě před pár lety plná raků, ale jejich populace je nyní decimována norky americkými, kteří se tu přemnožili.“

Součástí tábora byla i zdravotnická průprava, stezka odvahy, luštění šifer, indiánský karneval a zlatý hřeb: rýžování zlata v řece Jihlavě (nebo-li Klondiku).

„Jelikož se jednalo o první akci tohoto druhu, byla organizace opravdu náročná, ale myslím, že se nám podařilo laťku nasadit vysoko a spokojenost dětí i jejich rodičů byla pro nás velkou odměnou. Už během tábora jsme se rozhodli, že tuto akci musíme zopakovat i příští rok,“ vysvětluje Radka Valterová, spoluvedoucí tábora a rovněž popularizátorka vědy na ÚBO.

Ústav biologie obratlovců plánuje v budoucnu zavést Plán genderové rovnosti, který je součástí Akčního plánu HR Award. Cílem ústavu je vytvoření kvalitních pracovních podmínek pro své zaměstnance v souladu s evropskými standardy s dodržením principů zakotvených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email