6. oborová konference

Botanický ústav AV ČR si Vás spolu s partnery projektu: Ústavem biologie obratlovců a Ústavem experimentální botaniky AV ČR, dovoluje pozvat na 6. Oborovou konferenci na téma Invaze a paraziti a Velikost genomu a polyploidizace.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email