Evoluce hlodavců a jejich parazitů v otevřených biotopech východní Afriky (2015-2017)

Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.
Číslo projektu: 15-20229S
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2015 - 31. 12. 2017