Konference Zoologické dny — 7. a 8. února 2019

Vážené kolegyně a kolegové,

tradiční Zoologické dny, tentokrát opět v Brně, jsou za námi a my bychom se s vámi rádi podělili o několik post-konferenčních informací.

Na konferenci se letos zaregistrovalo rekordních 470 účastníků (z toho 230 studentů) a dalších cca 20 účastníků se účastnilo bez registrace (organizátoři, hosté atd.). Počtem účastníků letošní konference sice nepřekonala předcházející čtyři roky, ale stále se jedná o největší a již tradiční setkání zejména českých a slovenských zoologů. Důležitost a dlouhodobou oblibu této konference dokazuje i její věk – letos slavila 50. kulatiny!

Celkem zaznělo 128 přednášek v 21 přednáškových sekcích a vystaveno bylo 131 posterů. Na rozdíl od poklesu účastníků se počet prezentací v posledních letech mění minimálně. Vědecky byla konference zahájena plenární přednáškou M. Reicharda (Ústav biologie obratlovců AV ČR) o krátkověkých rybách – halančících. Na závěr čtvrtečního programu byl promítnut dokumentární film Archa světel a stínů za účasti jeho hlavního tvůrce J. Svatoše. O implementaci nagojského protokolu krátce referovala před promítáním E. Rolfová z Ministerstva životního prostředí ČR.

Do tradiční studentské soutěže, sponzorované časopisem Živa a organizátory konference (poukázky na knihy z nakladatelství Academia a hmotné ceny) bylo zařazeno 45 přednášek a 56 posterů. Opět byly uděleny i ceny za nejlepší přednášku a poster s entomologickou tematikou, které byly podporovány Českou společností entomologickou. Studentské prezentace byly hodnoceny panelem více než 160 hodnotitelů a výsledky byly následující:

V kategorii přednášky:

 1. DAMAŠKA A.F.: Mechoví dřepčíci: nenápadní a neznámí obyvatelé horských mlžných lesů (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticini)
 2. DUĽA M., Romportl D., Krása A., Šnoblt Č., Kutal M., Franc D., Mezera R., Daněk M., Purchart L.: Lynx in human-dominated landscape of Moravian Karst: spatio-temporal activity, feeding activity and habitat preferences
 3. SIMONOVÁ J., Bohatá L., Exnerová A., Simon O., Juřičková L.: Plži mohou přežít v trávicím traktu ptáků – možnost endozoochorie potvrzena pro další druhy

V kategorii postery:

 1. NEČASOVÁ M., Pipek P., Petrusková T., Esattore B., Bartoš L.: Deer voices
 2. VAŠÍČEK M., Malenovský I., Rada S., Machač O., Mládek J., Kuras T.: Vliv poloparazitických rostlin a různých způsobů obhospodařování na společenstva pavoukovců (Arachnida) v druhově bohatých travních porostech
 3. TURBAKOVÁ B., Kutal M., Volfová J., Duľa M., Bufka L., Tesák J., Koubek P., Krojerová J.: Srovnání genetické variability vybraných autochtonních a reintrodukovaných populací rysa ostrovida v Evropě

Cena České společnosti entomologické:

 • Přednáška: DAMAŠKA A.F.: Mechoví dřepčíci: nenápadní a neznámí obyvatelé horských mlžných lesů (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticini)
 • Poster: HLAVÁČEK A., Daňková K., Hadrava J.: Termoregulace čeledi pestřenkovití

 

Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme i ostatním aktivně prezentujícím účastníkům, jejichž výsledky nepochybně přispívají k neustále rostoucí vědecké kvalitě této konference.

Sborník abstraktů (i z předchozích ročníků) je možno nalézt na https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/.

Součástí vlastní konference by i dvoudenní před-konferenční workshop na téma „Bayesian Inference in statistical modelling in ecology“, který vedl dr. Carl Smith (University of St Andrews, UK).

Nízký konferenční poplatek a přitom vysoká vědecká i společenská úroveň konference by nebyly možné bez podpory řady sponzorů a partnerů. Letošní ročník v Brně podpořili:

 • Academia
 • AVIFAST s.r.o.
 • Česká společnost entomologická
 • Česká zoologická společnost
 • Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Eppendorf
 • Hauskrecht
 • Megabooks.cz
 • OLYMPUS
 • Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Ústav biologie obratlovců AV ČR v.v.i., Brno
 • www.ARCHAFILM.com
 • Živa

Všem podporovatelům velmi děkujeme.

Také bychom chtěli vyjádřit velký dík všem studentům MU (alias modrá trička) a kolegům za jejich ochotu pomoci s organizací (abecedně bez titulů): Bartáková V., Hánová A., Horák K., Horsáková V., Hroudová S., Líznarová E., Lorencová E., Loskotová B., Michálek O., Mizerovská D., Němec T., Petružela J., Petruželová J., Těšíková J., Turbaková B. a další studenti, kteří pomáhali s nachystáním konferenčních prostor.

Těšíme se na opětovné setkání na Zoologických dnech 2020, které se budou konat v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci.

Za organizátory letošní konference

Josef Bryja, Michal Horsák a Jan Zukal