Nákup výpočetní techniky v rámci režimu náhradního plnění – 2015

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup výpočetní techniky v rámci režimu
náhradního plnění – 2015

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.