Nákup komorové myčky klecí, vík a pítek

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na Nákup komorové myčky klecí, vík a pítek

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.