Nákup horizontálního parního sterilizátoru

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na Nákup horizontálního parního sterilizátoru

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.