80004 – 17 – 02 Dodávka plně automatického izolátoru DNA a RNA

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku plně automatického izolátoru
DNA a RNA

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.