Vedoucí editor

Ředitel Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího editora mezinárodního vědeckého časopisu Folia Zoologica (úvazek 0,3).

Soubor ke stažení

vedoucí editor (PDF, ~152 KB)