Ředitel Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Rada Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. (ÚBO AV ČR, v. v. i.) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Soubor ke stažení