RNDr. Radka Piálková Ph.D.

Pozice vědecký pracovník grantový
Zaměření behaviorální ekologie
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 387 772 233

Výzkumné směry

 • behaviorální ekologie ptáků,
 • molekulární ekologie,
 • hnízdní parazitizmus,
 • reprodukční strategie ptáků, maternální efekty.

Vzdělání

 • 2003 -2010: doktorské studium – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, obor zoologie.
 • 2000 – 2002: magisterské studium – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, obor zoologie.
 • 1996-1999: bakalářské studium – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Biologická fakulta, obor biologie.

Zaměstnání

 • 2005 – současnost: vědecký pracovník – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, katedra zoologie.
 • 2006-2009: vědecký pracovník – Ústav biologie obratlovců AV ČR, Oddělení ekologie ptáků, Brno.
 • 2013-2015: postdoc –  Česká Zemědělská Univerzita, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha.
 • 2017 – současnost: Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, vědecký pracovník.

Projekty

 • 2017-2019: Reprodukční strategie obligátního hnízdního parazita: výběr hostitele,poměr pohlaví mláďat a individuální úspěšnost; Grantová agentura České Republiky (GA ČR 17-12262S), spoluřešitel.
 • 2014-2015:  Role maternálních efektů v reprodukci čejky chocholaté (Vanellus vanellus); Interní Grantová Agentura ČZU (IGA 3141/20144273), řešitel.
 • 2006-2009: Hnízdní parazitizmus jako alternativní reprodukční strategie vrubozobých – geneticko endokrinologický přístup; Grantová agentura Akademie Věd (GA AV KBJ600930611), rok přerušeno z důvodu mateřské dovolené, řešitel.
 • 2004-2005: Pohlavně specifická alokace maternálních androgenů a sex ratio u racka chechtavého; MŠMT, Fond Rozvoje VŠ, (FRVŠ: 1069/2004), řešitel.
 • 2003-2004: Reprodukční strategie racka chechtavého (L. ridibundus); Grantová Agentura Jihočeské Univerzity (GAJU: 51/2003/PBF), řešitel.

Publikace

2019

2018

2011

2009

2008

2006