Mgr. Pavlína Opatová Ph.D.

Pozice postdoktorand
Zaměření evoluční ekologie a ekofyziologie

+420 560 590 612

Výzkumné směry

  • pohlavní výběr,
  • reprodukční biologie,
  • biologie spermie.

Vzdělání

  • 2008-2011: bakalářské studium – Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, systematická biologie – zoologie. Bc. práce: Geny vrozené imunity a jejich vliv na fitness u ptáků, (vedoucí J.Bryja).
  • 2008-2010: magisterské studium – Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, obecná biologie – fyziologie živočichů. Mgr. práce: Vybrané parametry specifické imunity kočky domácí (Felis catus f. domestica) ve vztahu k infekčním spirochetálním onemocněním lymeská borrelióza a leptospiróza, (vedoucí A.Žákovská).
  • 2012-2017: doktorské studium – Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, zoologie. Ph.D. práce: Genetické a environmentální faktory ovlivňující fenotyp spermie u zebřičky pestré (Taeniopygia guttata), (vedoucí T.Albrecht).