Martin Janča

Vzdělání

  • bakalářské studium: Univerzita Palackého, Olomouc.
  • magisterké studium: Univerzita Palackého, Olomouc.
  • doktorské studium: Masarykova univerzita, Brno.