Mgr. Marie Kotasová Adámková

Pozice doktorand
Zaměření ekologie a ekofyziologie ptáků

+420 608570531
Kotasová Adámková Marie

Vzdělání

  • 2008-2011: bakalářské studium – Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Bakalářská práce: Riziko predace a predační ztráty koroptve polní (Perdix perdix), (vedoucí D.Rymešová).
  • 2011-2013: magisterské studium – Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Diplomová práce: Podněty ovlivňující rozpoznání parasitického vejce v systému hostitel-parasit, (vedoucí M.Honza).
  • 2013-současnost: doktorské studium – Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Disertační práce: Signalizace hladin pohlavních hormonů a odolnosti ke stresu prostřednictvím ornamentů u sociálně monogamního pěvce, (vedoucí T.Albrecht).

Dizertační práce řeší problematiku vztahu hormonálního vyladění a čestnosti signalizace prostřednictvím ornamentů, a to jednak v rámci detailní studie zabývající se reprodukčními strategiemi evropské vlaštovky obecné, a dále pomocí manipulativních pokusů s mírou exprese ornamentů (sledování zpětné vazby mezi intensitou ornamentace a hladinou steroidních hormonů). Zároveň bude stanovena hladina oxidačního stresu, který může být mediátorem (nositelem nákladů) mezi steroidními hormony a ornamentací.