Mgr. Marie Altmanová Ph.D.

Pozice postdoktorand
Zaměření cytogenetika, molekulární genetika

+420 724 953 301

Výzkumné směry

  • evoluce karyotypu a detekce chromosomálních přestaveb u ještěrů skupiny Iguania,
  • evoluce determinace pohlaví a pohlavních chromosomů amniotických obratlovců se zaměřením především na vybrané linie plazů,
  • cytogenetický screening slepýšů rodu Anguis.

Vzdělání

  • 2008-2011: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova; bakalářský studijní program: Biologie.
  • 2011-2013: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova; magisterský studijní program: Ekologie.
  • 2013-2017: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova; doktorský studijní program: Ekologie.

Zaměstnání

  • 2013 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie; laborantka.
  • 2017-současnost: Akademie věd České republiky, Ústav živočišné fyziologie a genetiky, Laboratoř genetiky ryb; vědecký pracovník.
  • 2018-současnost: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie; vědecký pracovník.
  • 2018-současnost: Akademie věd České republiky Ústav biologie obratlovců, detašované pracoviště Studenec; vědecký pracovník.