RNDr. Lubomír Piálek Ph.D.

Pozice vědecký pracovník grantový
Zaměření diverzita a evoluce živočichů
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 387 772 238
Piálek Lubomír

Výzkumné směry

 • fylogeneze a biogeografie neotropických cichlid,
 • fylogenomika,
 • bioinformatika.

Řešené projekty

 • Diverzita a evoluce cichlid v povodí La Plata.
 • Diverzita a fylogeneze středoamerických cichlid.
 • Fylogeneze a biogeografie rodu Crenicichla.

Vzdělání

 • 2009-2013: doktorské studium – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, obor zoologie.
 • 2007-2009: magisterské studium – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, obor zoologie.
 • 2003-2007: bakalářské studium – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Biologická fakulta, obor biologie.
 • 1985-1990: inženýrské studium – Vysoká škola chemicko-technologická, Fakulta chemické technologie, obor organická technologie, zaměření matematické modelování a optimalizace.

Zaměstnání

 • vědecký pracovník – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, katedra zoologie.