Mgr. Jarmila Krásová

Pozice doktorand
Zaměření fylogeneze a fylogeografie drobných afrických savců

+420 721 521 949

Dizertační práce

Fylogeografie drobných savců v horských oblastech východní Afriky