Mgr. Kateřina Sosnovcová

Pozice doktorand
Zaměření populační ekologie, migrace ptáků
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 543 422 545
Sosnovcová Kateřina

Dizertační práce

Faktory ovlivňující populační ekologii dálkových migrantů, (školitel P.Procházka).