Mgr. Kateřina Janotová Ph.D.

Pozice postdoktorand
Zaměření behaviorální ekologie

+420 560 590 612
Janotová Kateřina

Výzkumné směry

  • olfaktorická komunikace,
  • prezygotické reprodukčně izolační bariéry,
  • molekulární a proteomické metody v behaviorální ekologii.

Vzdělání

  • 1999-2004: magisterské studium – Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta, odborná biologie. Diplomová práce: Sociální modulace exprese genů pro hlavní močové proteiny (MUP) u myši domácí (Mus musculus).
  • 2004-2010: doktorské studium – Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta. Práce: Proteomický výzkum pachové komunikace u myši domácí (Mus musculus).

Zaměstnání

  • 2004-2010: Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta – vědecký pracovník,
  • 2011-současnost: Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta – odborný asistent,
  • 2012-současnost: Ústav biologie obratlovců, oddělení populační biologie Studenec – postdoktorant.

Současní studenti

  • Pavla Jarmičová: Regulace reprodukční fyziologie myši domácí pachovými signály, (Bc. práce).