RNDr. Jaroslav Koleček Ph.D.

Pozice vědecký pracovník grantový
Zaměření ekologie a migrace ptáků
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 543 422 545
+420 605552978
Koleček Jaroslav

Výzkumné směry

 • migrace ptáků,
 • ochranářská biologie,
 • makroekologie,
 • ekologie ptáků. 

Vzdělání

 • 1996-2004: Gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm.
 • 2004–2007: bakalářské studium – Univerzita Palackého, Olomouc, přírodovědecká fakulta, katedra geografie, biologie v ochraně životního prostředí, bakalářská práce: Vážky (Odonata) okresu Vsetín,(školitel V.Uvíra).
 • 2007–2009: magisterské studium – Univerzita Palackého, Olomouc, přírodovědecká fakulta, katedra geografie, učitelství geografie pro střední školy – učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školy, diplomová práce: Početnost ptáků v lužních lesích střední Moravy, (školitel K.Weidinger, konzultant M.Paclík).
 • 2010: RNDr. v oboru Zoologie, Univerzita Palackého, Olomouc, přírodovědecká fakulta, katedra zoologie a Ornitologická laboratoř, rigorózní práce: Rozšíření, biotopická vazba a fenologie vážek okresu Vsetín.
 • 2009-2013: Ph.D. studium – Univerzita Palackého, Olomouc, přírodovědecká fakulta, katedra zoologie a ornitologická laboratoř, práce: Změny rozšíření a početnosti ptáků ve střední a východní Evropě: environmentální příčiny a vliv ochrany přírody, (školitel K.Weidinger, konzultant J.Reif).

Odborná a organizační činnost

 • konzultace bakalářských a magisterských diplomových prací,
 • člen redakční rady časopisů Sylvia a Kroužkovatel,
 • člen výboru České společnosti ornitologické,
 • člen celostátní komise Středoškolské odborné činnosti v oboru Biologie.

Mezinárodní zkušenosti a spolupráce

 • 2011–2012: Biodiversity and Climate Research Centre, Frankfurt am Main (Německo, roční stáž DBU),
 • 2013-současnost: Vogelwarte Sempach (Švýcarsko).

Projekt

Propojení fází ročního cyklu: význam sezónních interakcí pro ekologii tažných ptáků.

Reprodukční strategie obligátního hnízdícího parazita: výběr hostitele, poměr pohlaví mláďat a individuální úspěšnost (2017–2019)

Vztahy mezi migračními zvyklostmi, fenologií, biotopovými nároky a demografií jako klíč k pochopení zákonitostí populační dynamiky tažných ptáků (2020–2022)

Starší publikace

Koleček J. 2006: An extreme weight and subcutaneous fat deposits in the Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus). Sylvia 42:126–129.

Koleček J. 2006: The Yellow-legged Clubtail Trapped in a Bird Net in the Wallachia Region. Živa 54(3):124–125.

Koleček J. 2008: The results of faunistic research of the dragonflies (Odonata) in the district Vsetín (Northern Moravia, Czech Republic). Vážky – sb. referátů z XI. celostátního semináře: 27–60.

Koleček J., Reif J., Šťastný K & Bejček V. 2010: Changes in bird distribution in a Central European country between 1985–1989 and 2001–2003. Journal of Ornithology 151:923–932.

Koleček J. 2010: First occurence of the Dark Whiteface (Leucorrhinia albifrons) in the district Vsetín (North-east Moravia, Czech Republic). Acta Carpathica Occidentalis 1: 97-98.

Koleček J., Paclík M., Weidinger K. & Reif J. 2010: Abundance and species richness of birds in two lowland riverine forests in Central Moravia – possibilities for analyses of point-count data. Sylvia 46: 71-85.

Koleček J., Paclík M., Praus L., Vymazal M., Tyller Z., Turčoková L., Sedláček J. & Figura R. 2011: Breeding and winter bird abundance in two central Moravian floodplain forests. Zprávy MOS 69: 4–17.

Koleček J. & Reif J. 2011: Differences between the predictors of abundance, trend and distribution as three measures of avian population change. Acta Ornithologica 46: 143–153.

Koleček J. 2012: The first confirmed breeding of the Eagle Owl (Bubo bubo) in the Rožnovská Bečva River Basin. Zprávy MOS 70: 28–29.

Koleček J. 2012: A new record of the Yellow-spotted Whiteface (Leucorrhinia pectoralis, Odonata: Libellulidae) in the district Vsetín (Eastern Moravia, the Czech Republic). Acta Carpathica Occidentalis 3: 115–116.

Pavelka K. & Koleček J. 2012: A new finding of the False Tamarisk (Myricaria germanica) in the Bečva River Basin. Acta Carpathica Occidentalis 3: 112–114.

Publikace

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014