prof. RNDr. Jan Zima DrSc.

Pozice vědecký pracovník kmenový
Zaměření cytogenetika a biodiversita
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 543 422 553

Výzkumné směry

 • srovnávací a evoluční cytogenetika,
 • systematika,
 • fylogeneze a ekologie savců.

Vzdělání

 • 1970-1975: Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta.
 • 1978: rigorózní řízení – Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta.
 • 1978-1981: vědecká příprava a obhajoba kandidátské disertační práce – Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV.
 • 1996: obhajoba doktorské disertační práce – Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR.
 • 1997: habilitace – Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká katedra.
 • 2004: profesorské řízení – Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta.

Zaměstnání

 • 1981-1987: Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV – vědecký pracovník, vědecký tajemník (1985-1987).
 • 1987-1993: Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV – vědecký pracovník, vědecký tajemník (1987-1990), vedoucí oddělení populační biologie (1990-1993).
 • 1993-1998: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR – vědecký pracovník, vedoucí laboratoře genetiky a embryologie (1994-1998).
 • 1998-2006: Ústav biologie obratlovců AV ČR – vědecký pracovník, předseda Vědecké rady (1998-2000), ředitel (2000-2006).
 • 2007-2009: Ústav biologie obratlovců AV ČR – předseda Rady, ředitel.
 • 1996-současnost: Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta, katedra zoologie – docent zoologie (1997 – 2005), profesor zoologie (2005).
 • 2009-současnost: člen Akademické rady AV ČR.

Projekt

Adaptace netopýrů na plísňové onemocnění geomykózou, (2012-2015).

Vydané knihy

 • Gaisler J. & Zima J., 2007: Zoologie obratlovců. 2. přepracované vydání. Academia, Praha, 692 s. ISBN 978-80-200-1484-9 (možno objednat zde).
 • Aulagnier S., Haffner P., Mitchell-Jones A.J., Moutou F., Zima J., 2009: Mammals of Europe, North Africa and the Middle East. A&C Black Publishers, London, 272 pp.ISBN 978-1-4081-1399-8 (možno objednat zde).

Publikace

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1994