Mgr. Jakub Žák Ph.D.

Pozice postdoktorand
Zaměření evoluční ekologie ryb
Pracoviště Pracoviště Brno

Žák Jakub

Výzkumné směry

 • výzkum stárnutí u krátkověkých ryb,
 • nutriční ekologie halančíků rodu Nothobranchius.

 

Vzdělání

 • 2022: PhD. Obor: Zoologie obratlovců, Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, téma: Biologie stárnutí anuálních ryb rodu Nothobranchius (vedoucí M.Reichard).
 • 2017: Mgr. Obor: Zoologie obratlovců, Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, DP: Sexuální segregace ryb čeledi Cyprinidae ve VN Římov (vedoucí: M.Prchalová).
 • 2015: Bc. Obor: Rybářství, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, BP: Vliv hormonálního preparátu na úspěšnost indukovaného umělého výtěru piskoře pruhovaného Misgurnus fossilis (vedoucí: B.Drozd).
 • 2014: Bc. Obor: Biologie, Přírodovědecká fakulta, Karlova Univerzita, BP: Metody studia preference habitatů a mikrohabitatů sladkovodních ryb v regionu střední Evropy (vedoucí: M.Švátora).

Zaměstnání

 • 2017-2022 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno – doktorand.
 • 2017 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno – technický pracovník.
 • 2014-2017 krátkodobé dohody o provedení práce (Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR v.v.i, v Českých Budějovicích; Na Sádkách 7, České Budějovice, 370 05 a pro Výzkumný ústav vodohospodářský, T.G.M., v.v.i., Podbabská 2582/30, Praha, 160 00).

Zahraniční stáže

 • 8-10/2021 stáž v laboratoři Johna Fitzpatricka, Stockholm University, Švédské království https://www.su.se/english/profiles/jfrit-1.253654
 • 7-8/2017 – stáž v laboratoři Tom van Doorena, ECOTRON, CNRS (St, Pierre les Nemours), Francie. https://tomvandooren.eu/research.html

 

 • Terénní zkušenosti z Mozambiku (5 měsíců), Tanzanie (3 týdny), Nizozemí (2+2 týdny), Slovenska, ČR.

Publikace

2022

2021

2020

2019

2018