Mgr. Jakub Vojtíšek

Pozice doktorand
Zaměření surveillance arbovirových nákaz

Vojtíšek Jakub

Dizertační práce

Emergentní virové patogeny přenášené komáry