Mgr. Jan Havlíček

Pozice doktorand
Zaměření ekologie ptáků
Pracoviště Pracoviště Brno

Bakalářská práce

Příčiny úbytku vrabce domácího v různých typech sídel – biotop? hnízdiště? potrava?

Diplomová práce

Potravní ekologie vrabce domácího v současném vesnickém osídlení

Dizertační práce

Hnízdní a potravní ekologie vrabce domácího ve venkovském a městském prostředí