Mgr. Barbora Bendová

Pozice doktorand
Zaměření gastrointestinální mikrobiota u obratlovců

Dizertační práce

Interakce mezi gastrointestinální mikrobiotou a hostitelem v hybridní zóně u myši domácí (Mus musculus) (školitel J. Kresinger).